ข้อตกลงและเงื่อนไขในการจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการติดตั้งร่วมด้วย

สินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องการการติดตั้ง จะมีค่าบริการขนส่งตามแต่ละพื้นที่ไม่เท่า โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

จัดส่งภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล 3-5 วันทำการ และจัดส่งต่างจังหวัด (ให้บริการเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น) ภายใน 5-10 วันทำการ โดยบริษัทฯจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า หลังจากที่ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้นหรือได้รับ E-Mail และโทรศัพท์ยืนยันจากทีมเพาเวอร์บาย สำหรับการจัดส่งพื้นที่เกาะหรือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรุณาสอบถามระยะเวลาการจัดส่งที่ 1324

จัดส่งฟรี เมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 499 บาทขึ้นไป เมื่อมียอดสั่งซื้อน้อยกว่า 499 บาท และอาจมีค่าบริการขนส่งกรณีอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ดูตารางค่าบริการจัดส่งด้านล่าง


มูลค่าการสั่งสินค้า

(หลังจากหักส่วนลดแล้ว)

การคิดค่าขนส่งจากสาขาของพาวเวอร์บายที่ใกล้บ้านท่านที่สุด (ราคา/ชิ้น)

ระยะที่ 1

(1-50 กม.)

ระยะที่ 2

(51 กม. ขึ้นไป)

นอกเขตบริการ

ตั้งแต่ 499 บาท ขึ้นไป

ฟรี

คิดเพิ่ม กม.ละ 10 บาท

ไม่บริการจัดส่ง

ต่ำกว่า 499 บาท

290

คิดเพิ่ม กม.ละ 10 บาทดูค่าจัดส่งโดยประมาณ

- การนับระยะทางขนส่ง จะเริ่มนับจากสาขาที่ตั้งของเพาเวอร์บายในจังหวัดที่ให้บริการนั้น ๆ  โดยการชำระเงินค่าขนส่ง ทางบริษัท ฯ  ขอสงวนสิทธิ์รับเป็นเงินสดเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถชำระให้กับทางทีมขนส่งเพาเวอร์บายโดยตรงและเรียกใบเสร็จฯจากพนักงานเพาเวอร์บายได้ทันที

- หากท่านไม่แน่ใจว่า พื้นที่ของท่านอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการฟรีหรือไม่ กรุณาเช็คพื้นที่ให้บริการและค่าขนส่งเพิ่มเติมกับ Call Center 1324 ทุกครั้งก่อนทำการสั่งสินค้า หรือดูตารางค่าจัดส่งตามรหัสไปรษณีย์

- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกรายการสั่งซื้อ ที่อยู่นอกพื้นที่ให้บริการจัดส่ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ในการจัดส่ง

- หากท่านซื้อสินค้าทั้ง 2 ประเภทร่วมกันคือสินค้าชิ้นเล็กและสินค้าใหญ่ที่ต้องติดตั้ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลือกการจัดส่งสินค้าโดยพนักงานจัดส่งสินค้าของทีมเพาเวอร์บาย ซึ่งระยะเวลาการจัดส่งจะเป็นไปตามนัดหมายที่ท่านได้นัดกับพนักงาน เพาเวอร์บาย 

- ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

- บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาสและตามเกาะต่างๆ )  ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดย ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม

- สินค้าบางรายการอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย อาจส่งผลให้มีการจัดสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้

- ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นระยะเวลาประมาณการ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

- เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้ โดยอ่านรายละเอียดนโยบายการจัดส่งสินค้าในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ

- การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับเลขที่สั่งซื้อ รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน

- ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ อนึ่งระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันเทศกาลต่างๆ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 


Delivery Fee Terms & Conditions

In case product which installation needed, please note that the delivery service is available to specific area and delivery fee is applied.
We will start processing the delivery once the payment is complete or when the order is confirmed from Power Buy staff call.

Delivery fees

ORDER Value (after discount)

Delivery Fee (per piece)

Zone 1 (1 – 50 Km.)

Zone 2 (Over 51 Km.)

Out of Service Zone

From 499 THB

Free Delivery

Extra 10 THB per km.

No Service

Less than 499

THB 290 THB

Extra 10 THB per km.

 

Check delivery fee by your postcode 

- Distance of delivery is calculated based on the distance from nearest Power Buy branch to delivery address. Additional delivery fee shall be paid in cash to the delivery staff who can issue a receipt for extra fee for you. For ensure your address is in service fee zone, please contact our customer service 1324 before placing order. Or check delivery fee by your postcode 

- Power Buy reserves the right to cancel the order if delivery address is out of our service zone.

Terms and conditions for delivery

-  Customer is not allowed to change delivery address once the order is placed in the system. Please make sure you enter the correct delivery address prior to making the order.

-  International shipment is not available at the moment. Delivery to remote areas such as to 3 southernmost provinces (Pattani, Yala, Narathivat) and islands may take longer depending on situation at the areas. However, we will try our best to maintain service standard.

-  Delivery service may vary depending on product. Please check the delivery policy before placing your order.

-  Some delay in delivery during long holidays or festive seasons may be expected

-  Delivery may face some delay due to force majeure circumstances.

-  Terms and conditions may subject to change without prior notice.


Cancellation Due To Errors Power Buy has the right to cancel an order at anytime due to typographical or unforeseen errors that results in the product(s) on the site being listed inaccurately (having the wrong price or descriptions etc.). In the event a cancellation occurs and payment for the order has been received, Power Buy shall issue a full refund for the product in the amount in question.