สนิ คา้ ทคี่ ณุ อาจจะชอบ, รายละเอยีดสนิคา้,ขอ้กาหนด และบรรจภุณัฑ,์ การ รบัประกนัหลงัการขาย,รวีวิ

Xiaomi Mi8 6+128GB

Super Flash Sale! Start from 9THB, discount up to 85%!Shop Now>>
แชร์:
Storage Capacity:
จัดส่งโดย JD CENTRAL บริการหลังการขายโดย JD CENTRAL
น้ำหนัก: 169.00 g

รายละเอียดสินค้า

ข้อกำหนดและบรรจุภัณฑ์

การรับประกันหลังการขาย

รีวิว()

  • ยี่ห้อ:Xiaomi
  • Screen Size (inches):5.6 inches and over
  • ระบบปฏิบัติการ OS:Android
  • หน่วยประมวณผล:Octa Core
  • ฟังก์ชัน:Dual SIM,Fingerprint Sensor,Dual Rear Cameras ,Built-In GPS
  • RAM:6GB

การรับประกันหลังการขาย

สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งรูปแบบใหม่บนแอป JD CENTRAL