สนิ คา้ ทคี่ ณุ อาจจะชอบ, รายละเอยีดสนิคา้,ขอ้กาหนด และบรรจภุณัฑ,์ การ รบัประกนัหลงัการขาย,รวีวิ

MAKITA สว่านกระแทก รุ่น HP-2050

แจ้งวันหยุดร้านค้า อาจมีการจัดส่งล่าช้าสำหรับรายการสั่งซื้อหลังวันที่ 28 ธ.ค.61 โดยจะเริ่มจัดส่งอีกครั้งในวันที่ 2 มค 62 เป็นต้นไป
แชร์:
ตัวเลือก:
จัดส่งโดย Zupertools บริการหลังการขายโดย Zupertools
น้ำหนัก: 4.26 kg

รายละเอียดสินค้า

ข้อกำหนดและบรรจุภัณฑ์

การรับประกันหลังการขาย

รีวิว()

  • ยี่ห้อ:Makita

    การรับประกันหลังการขาย

    สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งรูปแบบใหม่บนแอป JD CENTRAL