โรคมือ เท้า ปาก โรคหน้าฝนที่เด็กเล็กต้องระวัง
2020-08-14 09:43:41

HFMD_PC_01.jpg

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน นอกจากโรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดอักเสบที่มักระบาดในกลุ่มเด็กเล็กแล้ว อีกหนึ่งภัยร้ายที่แฝงมากับสภาพอากาศที่เย็นและชื้น คือ โรคมือ เท้า ปาก ซึ่งทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เป็นอันตรายถึงชีวิต โรคนี้เกิดจากอะไร มีอาการอย่างไร แล้วจะปกป้องลูกน้อยของเราอย่างไร JOY พาไปหาคำตอบ

HFMD_PC_02.jpg

โรคมือ เท้า ปาก คือ โรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) สามารถพบได้ตลอดปี แต่มักระบาดหนักในช่วงฤดูฝน ไวรัสตัวนี้อยู่ในน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง หรืออุจจาระของผู้ป่วย ติดต่อได้จากการสัมผัส และเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ เบื้องต้นผู้ติดเชื้อมักมีอาการไข้ เป็นแผลในปาก มีผื่นแดงหรือปุ่มน้ำใสขึ้นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว โดยปกติโรคนี้จะไม่ค่อยรุนแรงและหายได้เองภายใน 5-7 วัน แต่บางรายอาจมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต 

HFMD_PC_03.jpg

โรคนี้พบได้มากที่สุดในกลุ่มเด็กเล็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 4 ปี รองลงมาคืออายุ 5 ปี และอายุ 7-9 ปี ตามลำดับ โดยพบว่าอัตราการป่วยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามสภาพสังคมที่แออัดมากขึ้น มีกิจกรรมรวมกลุ่มกันมากขึ้น และพฤติกรรมอนามัยที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่ล้างมือ และใช้ของเล่นร่วมกัน

HFMD_PC_04.jpg

ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคมือ เท้า ปากโดยเฉพาะ จึงทำได้เพียงรักษาตามอาการเท่านั้น หากคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยที่มีความเสี่ยง ควรดูแลอย่างใกล้ชิดและปลูกฝังเรื่องการรักษาสุขอนามัยที่ดีให้กับลูกน้อย เพื่อจะได้ห่างไกลจากโรคภัยและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

::::::::::::::::::::::: ช้อปของใช้ให้ลูกรัก ::::::::::::::::::::::::

อ้างอิง