Million Gifts Million Smiles 2019 “ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ” ปีที่ 10
2019-11-25 10:57:44

MGMS_PC_01.jpg

เข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าด้วยเรื่องราวดีๆ ผ่านการมอบของขวัญให้เด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ” โดย JD CENTRAL ชวนเหล่านักช้อปออนไลน์มาร่วมช้อปกันปันของ ให้ทุก ‘การซื้อ’ คือ ‘การให้’ โครงการนี้มีที่มาและมีรายละเอียดเป็นอย่างไร JOY อาสาให้ข้อมูล

Million Gifts Million Smiles คือ?

โครงการที่เปิดโอกาสให้ทุกองค์กร ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกันเป็น “ผู้ให้” ผ่านการส่งมอบความรัก ความปรารถนาดี ไปยังเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยปัจจุบันโครงการนี้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว

โครงการนี้นอกจากจะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมแล้ว  ยังช่วยให้รับรู้ได้ถึงปัญหา ความขาดแคลนอุปกรณ์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

MGMS_PC_02e.jpg

MGMS_PC_03e.jpg

JD CENTRAL จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น “ผู้ให้’ โดยสินค้าทุกชิ้นที่ลูกค้าซื้อออนไลน์ผ่านหน้าแคมเปญ Million Gifts Million Smiles ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น JD CENTRAL เราจะส่งมอบสินค้าประเภทเดียวกันอีกหนึ่งชิ้น เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ทำให้ลูกค้าทุกท่านนอกจากจะได้ใช้สินค้าดี มีคุณภาพแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและส่งต่อความสุขไปพร้อมกันอีกด้วย

:::::::::::::::::::::::: เข้าสู่หน้า Million Gifts Million Smiles ::::::::::::::::::::::::