To Door Inspection บริการหลังการขายล่าสุดจาก JD CENTRAL
2019-11-18 10:53:07

JDC-TDIS_PC_01.jpg

หมดปัญหายุ่งยากและความล่าช้าในการเคลมสินค้าที่มีปัญหา ด้วย “To Door Inspection” บริการหลังการขายล่าสุด ที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสินค้าถึงบ้านแบบ Door to Door Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า JD CENTRAL โดยเฉพาะ รายละเอียดการบริการจะเป็นอย่างไร ตาม JOY มาดูกัน

รู้จักกับบริการ To Door Inspection

To Door Inspection คือ บริการส่งเจ้าหน้าที่ หรือ JOY Inspector เข้าตรวจสอบสินค้าที่มีปัญหาถึงบ้านหรือตามสถานที่นัดหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภายใต้คอนเซ็ปต์ Faster, Easier and Free การบริการจะช่วยย่นระยะเวลากระบวนการขอรับบริการหลังการขาย และแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าให้ลูกค้ารับทราบ หลังรับบริการทันที

ขั้นตอนขอรับบริการ To Door Inspection ง่ายๆ

  1. ลูกค้ายื่นใบคำร้องขอรับบริการหลังการขายผ่าน www.jd.co.th หรือ แอปพลิเคชัน JD CENTRAL
  2. ฝ่ายบริการลูกค้าตรวจสอบใบคำร้องว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ To Door Inspection หรือไม่ โดยพิจารณาจาก ประเภทสินค้า สถานที่นัดหมาย และระยะเวลาการรับประกันฝ่ายบริการลูกค้าติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่รับบริการตรวจสอบสินค้า
  3. เจ้าหน้าที่เข้าให้บริการตามสถานที่นัดหมาย และแจ้งผลการตรวจสอบ
  4. ลูกค้าทราบผลการตรวจสอบ เพื่อรอรับสินค้าใหม่ รอรับเงินคืน หรือรอรับสินค้าหลังส่งซ่อม

JDC-TDIS_PC_02.jpg

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขั้นตอนการคืนสินค้า
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ JD CENTRAL โทร. 02-030-4599 (09.00-18.00 น.)

*บริการนี้ครอบคลุมเฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น
*JD CENTRAL ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทำให้เงื่อนไขเดิมเป็นเท็จ