ฝึกทักษะการคิดให้ลูกน้อยกับ Quality Kids
2019-11-01 13:51:21

QLTK_01.jpg

พ่อแม่ทุกคนต่างต้องการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ให้กับลูก แต่บางทักษะอาจหาไม่ได้จากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะ ทักษะการใช้ชีวิตและกระบวนการคิด ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้ลูกน้อยมีความพร้อมสู่โลกอนาคต JOY ขอแนะนำหลักสูตรต้นแบบชีวิต สร้างสมองให้คิดเป็นระบบโดย ควอลิตี้ คิดส์ (Quality Kids) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับทุกท่าน

QLTK_03.jpg

Quality Kids คืออะไร

Quality Kids เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการสร้างเสริมทักษะชีวิตจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงยังได้รับการประเมินมาตรฐานรับประกันคุณภาพในระดับดีมาก และเป็นเจ้าของรางวัลจากสถาบันต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลสุดยอดแบรนด์แฟรนไชส์ดีเด่นจากสมาคมแฟรนไชส์ไทย และได้รับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้ระบบการเรียนการสอนแบบ A.N.T. (Advanced Neurological Teaching) ที่เน้นกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ เพื่อให้เกิดวงจรที่เข้มแข็งในสมอง ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนของที่นี่จึงมีความคิดหลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถคิดได้อย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล ซึ่งสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้

QLTK_05.jpg

สิ่งที่ลูกจะได้รับจากการเรียนที่ Quality Kids

  1. สมาธิดี (Concentration) เด็กจะมีสมาธิจดจ่อกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานาน จนสามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วง
  2. คิดไว (Fast Brain) สมองที่ถูกฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบ จะทำให้เด็กสามารถเชื่อมโยงเหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้มีความคิดที่หลากหลายและว่องไว
  3. มีความสุข (Happiness) ความสำเร็จที่มาจากความสุขผ่านการเล่นอย่างสนุกสนานและท้าทาย จะช่วยต่อยอดให้เด็กสามารถสร้างงานที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้
  4. ศรัทธาในตนเอง (Self-esteem) มีความภาคภูมิใจในตนเอง ช่วยให้เด็กกล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต

QLTK_07.jpg

Quality Kids Course

หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต สร้างสมองให้คิดเป็นระบบสำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม เกม และของเล่นเสริมจินตนาการและทักษะต่างๆ โดยจะเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและมือ-ตาสัมพันธ์ เสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก การสังเกต แยกแยะ จัดประเภท/หมวดหมู่ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ ไปจนถึงทักษะการคิดระดับสูงอย่าง การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น

ทักษะการคิดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกน้อยสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ การลงทุนให้ลูกมีทักษะในด้านนี้ จึงถือเป็นสิ่่งคุ้มค่า ที่จะกลายเป็นอาวุธประจำกายติดตัวเขาไปในอนาคต

QLTK_09.png