ปกป้องลูกรักจากไวรัส RSV
2019-05-28 17:19:49

RSV-[Recovered]_01.jpg

ดูแลลูกน้อยให้ปลอดภัยและห่างไกลโรค RSV ไวรัสตัวร้ายที่มักแพร่กระจายช่วงฤดูฝน

ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว ทำให้อากาศชื้นมากเป็นพิเศษ ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและโรคภัยต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หนึ่งในนั้นคือ RSV ไวรัสที่มักระบาดในหน้าฝน ยิ่งช่วงนี้เด็กๆ เริ่มเปิดเทอมกันแล้ว แนวโน้มที่โรคดังกล่าวจะแพร่กระจายในวงกว้างจึงมีมากขึ้น แล้วเราจะปกป้องลูกน้อยให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคนี้ได้อย่างไร ตาม JOY มาดูกัน

RSV-[Recovered]_03.jpg

เนื่องจากไวรัสตัวนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน หรือยารักษา จึงต้องรักษาตามอาการ หากคุณพ่อคุณแม่มีลูกน้อยที่อยู่ในวัยเรียน ควรให้ลูกหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังเด็กคนอื่น ที่สำคัญควรปลูกฝังให้ลูกน้อยรักษาความสะอาด หมั่นล้างมืออยู่เสมอ เพื่อให้ลูกน้อยห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ 

:::::::::::::::::: ป้องกัน RSV :::::::::::::::

บทความอ้างอิง

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Human_orthopneumovirus

  2. https://www.moph.go.th

  3. Mayo Clinic

  4. WebMD

  5. OHSU