ไวท์เดย์ ตอบรัก..แบบไม่ลับ
2019-03-07 13:56:23

White-Day_01.jpg

รักหรือไม่... ใช่หรือนก เกร็ดเล็กๆ เกี่ยวกับวันไวท์เดย์ วันเก๋ๆ เพื่อตอบแทนความรัก


White-Day_02.jpgWhite-Day_03.jpgWhite-Day_05.jpgWhite-Day_07.jpg

------------บอกรักในแบบคุณ------------

อ้างอิง

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/White_Day

  2. https://blogs.transparent.com/japanese/what-is-white-day-in-japan/

  3. https://jpninfo.com/17083

  4. https://notesofnomads.com/white-day-japan/