HOW TO | 7 ขั้นตอนง่ายๆ คืนสินค้าได้สบายใจ
2018-12-21 16:59:35

Return_01.jpg

Return_02.jpg

Return_03.jpg

Return_04.jpg

Return_05.jpg

Return2_01.jpg

  • หากลูกค้าเลือกวิธีการคืนสินค้าแบบ “รับของที่หน้าประตู” JD Express จะเป็นผู้ให้บริการรับคืนสินค้า

  • หากลูกค้าเลือกวิธีการคืนสินค้าแบบ “คืนสินค้าโดยลูกค้า” หมายถึง ลูกค้านำส่งสินค้าคืน JD CENTRAL หรือร้านค้าร่วมด้วยตนเอง โดยเลือกบริษัทขนส่งใดๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อส่งคืน และเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะจบกระบวนการคืนสินค้า หากสินค้าที่ส่งคืนตรงตามนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งคืนดังกล่าว

Return2_03.jpg

Return3_01.jpg

Return3_02.jpgดูเพิ่มเติมเรื่องระยะเวลาการดำเนินการคืนเงิน หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ JD CENTRAL หมายเลขโทรศัพท์ 02-030-4599 หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม